Politikutveckling

Bild

Valet 2018 var en stor framgång för Centerpartiet både nationellt och i Sveriges största kommun då vi mötte väljarna med en tydlig och väl förankrad politik.

2022 ska vi vara ännu starkare och vinna fler väljare till vår gröna liberala agenda. För att lyckas behöver vi bredda oss och fortsätta att utveckla konkret politik som gör skillnad i människors vardag.

Distriktsstyrelsen har tillsatt sju arbetsgrupper för kommunpolitisk politikutveckling. Varje grupp leds av en ordförande som har ett förtroendeuppdrag i en nämnd eller ett bolag kopplat till ämnesområdet. Totalt är det över 70 personer som ingår i någon av arbetsgrupperna.

Gruppernas uppdrag är att:

  • Ta fram förslag till kommunal valplattform för Centerpartiet i Stockholms stad 2022
  • Genomföra öppna workshops/seminarier/politikpubar för alla medlemmar
  • Genomföra studiebesök inom sina områden
  • Dialog med politiskt sakkunniga/talespersoner Riksdagen inom resp område
  • Ha befintlig nationell, lokal och regional politik och stämmobeslut som underlag

Resultatet ska lagom till valet 2022 formas till vår allra starkaste och mest genomarbetade valplattform någonsin.

Nedan listas grupperna och dess ordförande. Om du vill ha kontaktuppgift till någon av dem kan du maila anna.falk@centerpartiet.se

1. En lokal klimatpolitik för global nytta
Ordförande: Johan Fälldin

2. Sveriges bästa företagsklimat
Ordförande: Susanne Wicklund

3. En skola för framtiden
Ordförande: Claes Nyberg

4. En trygg och levande stad för alla åldrar (Kultur, idrott, fritid, trygghet, stadsmiljö)
Ordförande: Jonas Naddebo

5. Smart och modern stadsutveckling
Ordförande: Fredrik Lindstål

6. En stad med möjligheter för alla (Arbetsmarknad, civilsamhälle, integration)
Ordförande: Lars Rottem Krangnes

7. Nära stöd och omsorg när du behöver det (Socialtjänst, äldre-, och funktionshindersfrågor)
Ordförande: Kristin Jacobsson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.