Distriktsstämmor 2020

Bild

Handlingar till distriktstsämmorna 2020.

På grund av Corona-pandemin har årets distriktsstämma delats upp till två stämmor vilka båda genomförs digitalt. Den 16 maj togs de flesta formaliafrågorna och den 19 september blir det istället fokus på politik och organisationsutveckling. Handlingarna hittar ni nedan.

Handlingar till stämman 19 september 2020
Dagordning
Motioner
Proposition från distriktsstyrelsen
Nomineringsprocess inför valet 2022
Ny: Valberedningens förslag

Handlingar till stämman 16 maj 2020
Dagordning
Stämmoordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning: Resultat, balans
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag
Protokoll från distriktstsämman 16 maj 2020

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.