BOSTÄDER

 

Sveriges och Stockholms bostadspolitik har havererat. Samtidigt som bostadsbristen är hårresande är bostadsbyggandet på väg att bryta ihop. Alla ansvarsfulla partier måste inse att nu behövs grundliga reformer av alltifrån byggregler till hyresmarknaden, samt för att personer med medel- och låga inkomster ska ha möjlighet att köpa eller hyra en bostad.

Bostadsbristen i Stockholm är ett allvarligt hot mot jobb och utveckling. För att komma till rätta med de problem som bostadsmarknaden brottas med behövs en rad reformer som kommer att kräva både politiskt mod och ledarskap. Reformer som dels uppmuntrar till att bygga för de med lite mindre plånböcker, men också reformer som skapar mer rörlighet och bättre utnyttjande av befintliga bostäder.

För att komma tillrätta med flera av de grundläggande problemen på bostadsmarknaden krävs det att politiker från höger till vänster sätter sig ner och försöker komma överens.

Vi vill:

  • Reformera bostadsmarknaden i grunden genom blocköverskridande överenskommelser.
  • Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer. Bygger vi högt och tätt sparar vi även stadens grönområden.
  • Sänka kraven på antalet parkeringsplatser vid nybyggnation.
  • Avreglera hyresmarknaden för fler hyresrätter och ökad rörlighet.
  • Bygga bostäder som låg- och medelinkomsttagare har råd att bo i.
  • Banta regelverk som hämmar byggande i form av riksintressen, strandskydd och kulturskydd.
  • Göra stadens byggprocesser mer lättillgängliga och transparanta i syfte att korta överklagandeprocesser och förebygga misstro och protester.
  • Fortsätta driva på för att Stockholm upprättar ett skyskrapeprogramen för att strategiskt arbeta med var i staden vi kan bygga höga hus för en klimatssmart stadsutveckling.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.