Grönområden 


Centerpartiet vill förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. Alltför ofta tvingas parkmark ge vika när intressekonflikter uppstår i stadsplaneringen. Detta vill Centerpartiet stoppa genom bättre stadsplanering exempelvis genom att bygga mer på höjden och inte genom att se stadens parker som en outnyttjad markresurs.

Centerpartiet värnar Stockholms parker. Många av Stockholms parker behöver fräschas upp. Detta ska inte ske som engångsföreteelser utan snarare som löpande underhållsåtgärder. Utmaningarna ligger ofta i att underhålla de parker och grönytor som redan finns. Därför vill Centerpartiet öka resurserna till stadens parker för drift och underhåll. Stockholms parker ska vara hela, rena och snygga. Bortglömda och nergångna parker ska inte få finnas i Stockholm.

År 2022 beräknas en miljon människor bo i Stockholms stad. Det innebär att vi måste planera staden på ett sätt som möjliggör expansion samtidigt som vi lägger grunden för miljövänliga livsstilar. Detta gör vi genom den täta miljövänliga staden. Genom att bygga högre så använder vi stadens mark mer effektivt och sparar parker och grönområden. Då blir det även möjligt att använda kollektivtrafik på ett långt mer effektivt sätt än idag. Centerpartiets vision om Stockholms stadsmiljöer grundar sig på en stad präglad av tät kvartersbebyggelse, variation och mångfald med en livfull stadsmiljö.

Vi vill:

  • Genomföra ett parklyft för välskötta och rena parker och gator i hela Stockholm.
  • Utnyttja Stockholms vattenkanter mer till ett levande stadsliv i form av serveringar, pendelbåtstrafik, promenadstråk och bostäder.
  • Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna spara grönområden.
  • Rädda parker, såsom Fredhällsparken och Årstaskogen.
  • Införa kommunal nedskräpningsavgift, som både straffar de som medvetet skräpar ner och skapar enkla jobb.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi vill rädda Stockholms parker och grönområden

När staden växer behövs vi värna extra mycket om våra parker och grönområden. Staden behöver planeras smartare - då vi få både flera bostäder och kan behålla grönskan. Genom att bygga högt och tätt kan vi bevara grönområden. Men istället vill den rödgrönrosa majoriteten bygga igen allt fler grönområden och missnöjet med nedskärpningen ökar bland stockholmarna.

Läs mer om hur vi vill bevara grönytor i Vasastan, Bromma, Södermalm, Söderort och på Östermalm.

Nedan hittar du några exempel på grönytor vi vill rädda:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.