INTEGRATION

 

Integration handlar om möten mellan människor och känslan att kunna stå på egna ben genom egenförsörjning. Stockholms integrationspolitik har djupa brister och står i dag inför sina största prövningar någonsin. Samtidigt får de problem som vi står inför just nu inte stå i vägen för en långsiktigt optimistisk syn på vad människor kan bidra med, oavsett om de är födda i Sverige eller i ett annat land.

För att förbättra jobbintegrationen krävs en företagarpolitik som inte bestraffar och krånglar till det. Det behövs en arbetsmarknad som inte stänger ute. Det krävs effektivare och bättre möjligheter till vidareutbildning och svenskundervisning. Det behövs en mer effektiv offentlig sektor som inte fångar nyanlända i byråkrati utan i stället stöttar och hjälper människor att snabbt kunna skaffa sig en egen försörjning. Mottagandet måste fokuseras på att hjälpa människor in i samhället, genom skola och arbete, istället för att sikta in sig på människors tillgång till bidrag.

För att skapa fler mötesplatser och minska kostnaderna för mottagandet vill Centerpartiet att fler av stadens välfärdsförmåner är arbetsbaserade liknande andra system för den som är född och uppvuxen i Sverige. Därutöver behöver Stockholm jobba utifrån en individuellt anpassad och tydlig etableringskedja för nyanlända som snabbt leder till egen försörjning. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för fler arbetstillfällen och Centerpartiet vill att fler kommunala förvaltningar och statliga myndigheter ska förläggas till ytterstaden i delar som har få arbetsplatser.

Vi vill:

  • Att Stockholm aktivt verkar för att halvera andelen som har behov av försörjningsstöd i utsatta stadsdelar, till exempel genom ett bra företagsklimat som skapar fler jobb.
  • Införa inträdesjobb inom Stockholms stads organisation.
  • Att Stockholm utvecklar in tydlig etableringskedja för nyanlända som leder till egen försörjning.
  • Senast 2020 ha flyttat minst 650 kommunala arbetsplatser till ytterstadsområden som har få arbetsplatser.
  • Stoppa kompetensutvisningar som drabbar hårt arbetande stockholmare och företagare.
  • Satsa resurser på föreningar och organisationer som erbjuder kompletterande svenskundervisning och integrationsprogram för nyanlända.
  • Bygga ut vuxenutbildningens yrkesprogram med fokus på bristyrken samt införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.