Rädda Enskede IP

Enskede IP

Vi vill ha kvar Enskede IP!


Enskede IP är en plats där tusentals stockholmare vistas. Samtidigt finns det planer på att bygga bostäder på Enskede IP. Det skulle drabba barnens idrottande. Det säger vi i Centerpartiet nej till. Vi går till val på att rädda Enskede IP och se till att idrotten kan fortsätta leva.

Centerpartiet kommer att stå upp för Enskedes värdefulla idrotts- och grönytor. När vi bygger bostäder måste vi bygga smartare, istället för att bygga på idrottsplatser och i parker.

Bevara grönområden

När Stockholm växer är det viktigt att skydda värdefulla parker, grönområden och idrottsytor. Det är så vi bygger en stad där människor vill leva och bo. Kombinationen av storstadens puls, naturens ro och möjligheten till en aktiv fritid är det som gör Stockholm fantastiskt.

Håller du med?
Bli medlem i Cetnerpartiet!

Bild

Vår politik

Bild

Miljö och klimat

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.