Rena parker & grönområden

Människor mår bra av grönska och växtlighet i sin vardag. Parker och grönområden gör stadsmiljön behagligare, sänker temperaturen och ger solskydd. Välskötta grönområden ger inte bara trivsel utan främjar dessutom biologisk mångfald och ger oss renare luft, minskade bullernivåer – och äpplen på träden!

Håller du med?

Bli medlem idag du också!

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill

  • Förena storstadens puls med gröna, rofyllda miljöer. Vi vill ha många naturreservat och parker i Stockholm. Alltför ofta tvingas parkmark ge vika när intressekonflikter uppstår i stadsplaneringen.
  • Våra grönområden ska vara så fina att fler stockholmare vill vara utomhus för att umgås, leka eller bara vara och njuta av grönskan. Därför behövs bänkar för vila, tydlig skyltning, stigar utan hinder.
  • Vi vill värna den biologiska mångfalden och hejda nedskräpningen. Därför vill vi ha intensivare skötsel och städning av våra parker och naturreservat.

Vad vi redan gör

Vi satte ned foten och såg till att bevara Fredhällsparken som en lummig stadspark. Vi har också beslutat att utvidga Årstaskogens naturreservat. Detta var två av Centerpartiets viktigaste vallöften från 2018!

Stockholmsparkerna ska vara välstädade och rena. En varm sommardag blir det mer skräp i parkerna och papperskorgarna behöver tömmas oftare. Vi har anställt en städgeneral för att utveckla och samordna städningen i parker och på gator. Städgeneralens uppdrag är att inventera utbudet av papperskorgar, göra det enklare att källsortera direkt i parken och att koordinera arbetsinsatsen som krävs vid städning.

Vi har vidare tagit fram en handlingsplan för att ta helhetsgrepp på frågan om biologisk mångfald. Till exempel har resurser avsatts till att anlägga en slåtteräng på Vårbergstoppen, ett insektshotell i Bromma och en fruktlund i Farsta.

Tycker du att det är viktigt med gröna välskötta parker? Bli medlem idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.