Rent vatten SKA VARA EN SJÄLVKLARHET

Rent vatten har länge varit en självklarhet i Stockholm. Men kemikalier, läkemedel, mikroplaster, skräp och smutsigt regn-, smält- och spillvatten från staden läcker ut i vattendrag och grundvatten. Stabila ekosystem och framtidens biologiska mångfald får aldrig kompromissas bort. Självklart ska framtidens stockholmare kunna svalka sig i rent vatten under härliga sommardagar. Närheten till vattnet är trevligt och praktiskt. Vattnet gör Stockholm till en levande stad.

Håller du med?

Bli medlem idag du också!

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill

  • Att bad-, båt- och kajliv ska bli tillgängligt för fler stockholmare och verksamheter så som caféer, restauranger, boulebanor, kanotuthyrare, simskolor o.s.v. Vi vill också se fler och miljövänligare pendelbåtar i Stockholms kollektivtrafik. 
  • Att vattnet ska vara rent. Därför vill vi minska smutsiga utsläpp genom att minska användningen av farliga ämnen. Vi vill också förbättra vattenreningen och bygga ut ledningarna som för dagvatten till reningsverk.
  • Se åtgärder som ökar uttaget av näringsämnen ur Östersjön för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vi vill utveckla det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten, och minska spridningen av plast. 

Vad vi redan gör

För att ta hand om dagvatten från regn, snö och spill satsar vi på gröna tak, dammar och växtbäddar. Växtbäddar är planteringsytor som kan leda bort och rena dagvatten. Mer växtlighet bidrar dessutom till en vackrare och behagligare stadsmiljö. Vi bygger också ut ledningarna till reningsverken för att mer dagvatten ska samlas upp och renas innan det kommer ut i våra vattendrag.

Vi vill ha friskare sjöar med ett rikt djur- och växtliv under ytan. Därför vill vi se lokala åtgärdsprogram för alla sjöar och vattendrag. Hittills har specifika åtgärdsprogram antagits för Magelungen och Forsån, Drevviken, Råcksta träsk, Långsjön, Ulvsundasjön, Kyrksjön och Sicklasjön.

Centerpartiet i Stockholm har länge kämpat för – och lyckats driva igenom – flera båtlinjer i kollektivtrafiken. Fler stockholmare kan nu med sina SL-kort resa vackert och bekvämt med båt. Pendelbåtarna ska vara moderna med fossilfri framdrivning och skrov som inte orsakar svallvågor så att de kan hålla hög fart. Under 2023 testas en helt utsläppsfri eldriven bärplansbåt i pendeltrafik för första gången.

Sportplaner av konstgräs är slittåliga och kan nyttjas hårt. Men mikroplast kan lämna konstgräsplanerna och hamna i närliggande dagvattenbrunnar för att sen rinna ut i Stockholms vatten. Därför har vi storsatsat på att investera i smarta fällor som samlar upp granulatet och minskar mikroplasten i vattnet.

Vi har tagit fram ett åtgärdspaket för att allt vatten som Stockholms stad ansvarar för ska uppnå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk status för vatten senast 2027. Och vi satsar på att utveckla Henriksdals reningsverk till att bli ett av världens mest effektiva och avancerade reningsverk och mycket mer därtill.

Tycker du att det är viktigt med rent vatten? Bli medlem idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.