Utsläppsfri innerstad 2030

Klimathotet kan inte överdrivas. Vi måste vända trenden för att stoppa den globala uppvärmningen, smältande glaciärer, höjda havsnivåer och extremväder. Runt om vår glob måste alla dra sitt strå till stacken. Vi tror inte att situationen är hopplös. Stockholm kan gå före i klimatarbetet genom att visa på att tuffa klimatmål gynnar både klimat och ekonomiskt välstånd.

Håller du med?

Bli medlem idag!

sol-has-bg

Klimautsläppen i Stockholm har minskat oerhört mycket. Mellan 1990 och 2017 minskade de faktiska utsläppen med 40% trots att befolkningen ökade.

Idag står bilresor för 26% av de totala klimatutsläppen i staden och vi vill göra trafiken i innerstaden utsläppsfri till 2030. Närmare 70 procent av antalet bilresor i Stockholm görs på fritiden, så på sommaren kan det handla om att göra en utflykt, kanske åka och bada. Det finns en potential att möta behovet av de korta fritidsresorna genom samåkning, bilpooler och övergång till cykel. Bil­- och cykelpooler och kollektivtrafik behöver knytas samman så att det blir enklare att resa utan egen bil.

Centerpartiet jagar utsläppen – inte resenärerna. Det ska vara enkelt och lönsamt att göra miljövänliga val. I Stockholm kan vi utforma stadsmiljön så att utsläppsfria bilar kan få fördelar. För dessa bilar vill vi reservera parkeringsplatser och ge rabatterad parkeringsavgift. Andra åtgärder för att påskynda omställningen är att underlätta för människor att kunna ladda bilen hemma eller på arbetsplatsen, ofta en förutsättning för att ta steget över till eldrift.

Stockholm har goda förutsättningar för att växla upp elproduktionen genom solceller. Att installera solceller måste bli enklare som ett billigt och miljövänligt sätt att producera el. Vi vill se en solrevolution i Stockholm.

Centerpartiet vill bland annat

 • Sätta stopp för eldning av olja och uppvärmning med kol
 • Utöka växtligheten i staden för att binda mer koldioxid
 • Sätta upp solceller på kommunens egna fastigheter och underlätta för andra fastighetsägare att göra detsamma
 • Elektrifiera kommunens fordonsflotta och entreprenadmaskiner
 • Förbättra laddningsinfrastrukturen för elfordon
 • Utrusta båttrafiken med nya utsläppsfria snabba och effektiva fartyg
 • Prioritera cykeltrafik och göra det enklare att cykla i staden
 • Premiera utsläppsfria fordon genom att differentiera trängselskatter och parkeringsavgifter.

Vad vi redan gör

Vi har ett ambitiöst miljöprogram som är väl integrerat i stadens system för ledning och styrning. På så sätt säkerställer vi klimatsmarta och hållbara investeringa oavsett om det rör sig om bostäder, kollektivtrafik, klimatanpassningsåtgärder eller avfallshantering.

Vi stängde kolkraftverket i Värtan i april 2020. Det var tidigare än planerat och innebar att en av Sveriges enskilt största utsläppskällor av växthusgaser upphörde.

För att minska utsläppen från transportsektorn jobbar vi för att öka elektrifieringen i transportsektorn. Exempel på detta arbete är:

 • 4 000 publika laddplatser i Stockholm till 2022
 • Test av ellastbilar för nattleveranser till restauranger i innerstaden
 • Prioritering av elfordon vid upphandling av kommunala fordon
 • Krav på laddutrustning vid parkeringsplatser och bilpoolsparkeringar i Norra Djurgårdsstaden och på andra ställen där staden äger marken.

Vill du veta mer om vad som pågår kan du läsa stadens Klimathandlingsplan 2020-2023.

Vill du också priopritera klimat och miljö? Bli medlem idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.