Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Bevara Pålsundet

Bild

Centerpartiet kunde inte stå och se på när planerna om att göra en steril och rak kaj skulle byggas i Pålsundet. Därför skrev vi ett eget förslag till beslut som gick ut på att genomföra nödvändiga förstärkningar för att undvika rasrisk, men att Pålsundet skulle återställas efter det. Vi vill göra området säkert att vistas i utan att det påverkar Pålsundets estetik.

Vill du också bevara Pålsundet? Rösta på C 9 september.