Bevara Södermalm

Bild

När Södermalm växer måste vi värna lite extra om våra parker och grönområden. Staden behöver planeras smartare - då vi få både flera bostäder och kan behålla grönskan. Genom att bygga högt och tätt kan vi bevara grönområden som exempelvis Årstaskogen. Vi vill även bevara Pålsundet.

I dag ser vi hur missnöjet för nedskräpningen ökar och hur den den rödgrönrosa majoriteten vill bygga bort parkmark. För att Södermalm bli härligare att leva och bo i måste det bli renare, tryggare och grönare i området. Därför vill vi satsa mer på städning och renhållning av parker, bland annat genom att införa en nedskräpningsavgift och anställa parkvakter som tar hand om våra parker.

Exempel på vad Centerpartiet vill göra i södermalm och i hela Stockholm:

  • Genomföra ett parklyft för välskötta och rena parker och gator i hela Stockholm.
  • Rädda parker, såsom Fredhällsparken och Årstaskogen.
  • Utnyttja Stockholms vattenkanter mer till ett levande stadsliv i form av serveringar, pendelbåtstrafik, promenadstråk och bostäder.
  • Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna spara grönområden.
  • Införa kommunal nedskräpningsavgift, som både straffar de som medvetet skräpar ner och skapar enkla jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.