Stockholms stad
Centerpartiet lokalt

Bevara Söderort

Bild

När Söderort växer måste vi värna lite extra om våra parker och grönområden. Staden behöver planeras smartare - då vi få både flera bostäder och kan behålla grönskan. Genom att bygga högt och tätt kan vi bevara grönområden som exempelvis Årstaskogen. Vi vill även rädda Årsta Golf och överdäcka Nynäsvägen.

I dag ser vi hur missnöjet för nedskräpningen ökar och hur den den rödgrönrosa majoriteten vill bygga bort parkmark. För att Söderort bli härligare att leva och bo i måste det bli renare, tryggare och grönare i området. Därför vill vi satsa mer på städning och renhållning av parker, bland annat genom att införa en nedskräpningsavgift och anställa parkvakter som tar hand om våra parker.

Exempel på vad Centerpartiet vill göra i Söderort m och i hela Stockholm:

  • Genomföra ett parklyft för välskötta och rena parker och gator i hela Stockholm.
  • Rädda parker, såsom Fredhällsparken och Årstaskogen.
  • Utnyttja Stockholms vattenkanter mer till ett levande stadsliv i form av serveringar, pendelbåtstrafik, promenadstråk och bostäder.
  • Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna spara grönområden.
  • Införa kommunal nedskräpningsavgift, som både straffar de som medvetet skräpar ner och skapar enkla jobb.