En trygg äldreomsorg i hela Stockholm

 

Stockholm står inför en stor demografisk utmaning när gruppen äldre i staden på sikt ökar kraftigt. Förutom vikten av att planera för välfärdens framtida finansiering där en större andel av befolkningen inte kommer att arbeta behöver Stockholm inta ett äldreperspektiv stadsplaneringen. Centerpartiet vill att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad med målet att stockholmarna ska kunna känna trygghet inför ålderdomen. All äldreomsorg i Stockholm ska hålla bra kvalitet oavsett utförare kombinerat med hårda kvalitetskrav och goda arbetsvillkor för personalen.

Vi vill:

  • Garantera att Stockholm kan erbjuda en äldreomsorg med hög kvalitet oavsett utförare genom tydliga kvalitetskrav kombinerat med goda arbetsvillkor för personalen.
  • Stärka den enskildes inflytande i biståndsprocessen när hemtjänst och omsorg utformas.
  • Att alla över 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras ett tryggt äldreboende om önskemål finns.
  • Att kommunal och fristående äldreomsorg ska verka på samma villkor och ha full etableringsfrihet.
  • Stoppa återkommunaliseringar av fungerande fristående verksamheter.
  • Underlätta för serveringstillstånd till alla äldreboende.
  • Att nya digitala och teknikska lösningar utvecklas och prövas i äldreomsorgen för att underlätta för äldre, anhöriga och personal.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.