En välfärd att lita på

 

Stockholm ska ha en välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald. Stockholmarna ska vara trygga med att staden har rätt resurser och verktyg för att säkra kvaliteten. Kvalitetsuppföljningar ska säkerställa att stockholmarna får bästa möjliga service för sina skattepengar. Det viktiga är god kvalitet, inte vem som är utförare. Valfrihet i välfärden stärker individens makt och ger en mångfald av utförare som skapar en bredare arbetsmarknad för välfärdens medarbetare.

Vi vill:

  • Förbättra arbetsvillkoren för stadens socialsekreterare.
  • Skapa en närmare vård genom en primärvård som finns nära och är tilllgänglig.
  • Öka attraktiviteten i yrken inom vård och omsord för att möta omfattande rekryteringsbehov.
  • Värna och uteckla rätten till personlig assistans.
  • Flytta huvudansvaret för missbruksvården från staden till landstinget för bättre medicinsk missbruks- och beroendevård.
  • Att Huskurage införs i stadens bostadsbolag.
  • Stärka tjej- och kvinnojourerna genom långsiktiga finansieringslösningar som förbättrar förutsättningarna att kunna hjälpa de våldsutsatta.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.