Ett levande kultur- och idrottsliv

 

I Centerpartiets politik skapas kultur av människor själva, fri från politisk påverkan. Kulturen har ett centralt och viktigt värde i människors liv, den utgör det salt som behövs för att människan ska kunna skapa sig mening i en föränderlig värld. Centerpartiet verkar för ett fritt och öppet kulturliv, med jämställda strukturer, som präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster och berättelser. Staden behöver både breddkultur och spetskultur. Den urbana livskvaliteten skapas i skärningspunkten mellan människors möten, kreativa intryck, kultur och marknad.

Vi vill:

  • Att Stockholm har ett fritt och öppet kulturliv med jämställda strukturer som präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster och berättelser.
  • Att staden bättre nyttjar tomma lokaler eller ogästvänliga ytor till kulturutövning samt tar hänsyn till kulturen i stadsplaneringen.
  • Att Stockholm ska vara en mötesplats för kulturens innovation, inspiration och kreativitet genom enkla och frikostiga tillståndsregler.
  • Ha en bred geografisk spridning av arrangemang och kultursatsningari Stockholm.
  • Stöjda föreningsidrotten i Stockholm och ge den bättre förutsättningar att växa.
  • FÖrbättra tillgången till idrottsytor och lokaler genom ökat samarbete mellan närignslivet, fastighetsägare och stadens bostadsbolag.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.