Fler bostäder för alla plånböcker

Sveriges och Stockholms bostadspolitik har havererat. Samtidigt som bostadsbristen är hårresande är bostadsbyggandet på väg att bryta ihop. Alla ansvarsfulla partier måste inse att nu behövs grundliga reformer av alltifrån byggregler till hyresmarknaden, samt för att personer med medeloch låga inkomster ska ha möjlighet att köpa eller hyra en bostad.

Bostadsbristen i Stockholm är ett allvarligt hot mot jobb och utveckling. För att komma till rätta med de problem som bostadsmarknaden brottas med behövs en rad reformer som kommer att kräva både politiskt mod och ledarskap. Reformer som dels uppmuntrar till mer rörlighet och bättre utnyttjande av befintliga bostäder, dels höjer ambitionerna för Stockholms bostadsbyggande, dels att Stockholm byggs på ett sätt där miljö och social hållbarhet går hand i hand. För att komma tillrätta med flera av de grundläggande problemen på bostadsmarknaden krävs det att politiker från höger till vänster sätter sig ner och försöker komma överens. Centerpartiet vill se en bred, långsiktig och blocköverskridande överenskommelse vad gäller beskattningen för att äga, köpa och sälja sin bostad. Ett stort problem idag är att många stannar kvar i sina bostäder trots att bostadsbehoven förändras, detta på grund av höga flyttkostnader som uppkommer vid försäljningar. Centerpartiet vill reformera skattesystemen i syfte att göra det billigare att flytta och därmed utnyttja befintliga bostadsytor bättre.

Vi vill:

  • Reformera bostadsmarknaden i grunden genom blocköverskridande överenskommelser.
  • Bygga Stockholm klimatsmart genom täta stadsmiljöer och använda stadens mark effektivt genom att bygga högre och kunna spara grönområden.
  • Sänka kraven på antalet parkeringsplatser vid nybyggnation.
  • Avreglera hyresmarknaden för fler hyresrätter och ökad rörlighet.
  • Banta regelverk som hämmar byggande i form av riksintressen, strandskydd och kulturskydd.
  • Göra stadens byggprocesser mer lättillgängliga och transparanta i syfte att korta överklagandeprocesser och förebygga misstro och protester.
  • Fortsätta driva på för att Stockholm upprättar ett skyskrapeprogramen för att strategiskt arbeta med var i staden vi kan bygga höga hus för en klimatssmart stadsutveckling.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.