Hållbara och effektiva transporter

 

Centerpartiets trafikpolitik bygger på att minska klimat- och miljöpåverkan från trafiken samt att skapa ett transportsystem som bidrar till minskad trängsel och god tillgänglighet, och därmed ökad ekonomisk tillväxt. Varje investering i ny infrastruktur ska prövas utifrån samma förutsättningar: minskad trängsel, ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och samhällsekonomisk nytta.

Vi vill:

  • Att Stockholm verkar för att fler stockholmare åker kollektivt, går och cyklar.
  • Att varje investering i infrastruktur ska syfta till ökad framkomlighet, minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och samhällsekonomisk nytta.
  • Bygga ut Stockholms tunnelbana.
  • Färdigställa Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden.
  • Ta krafttag för att stombussarna ska komma fram med jämnare frekvens och snabbare genomströmning.
  • Genomföra en kraftig utbyggnad av snabb, miljövänlkig och kostnadseffektiv pendelbåtstrafik i Stockholm.
  • Bygga ett sammanhållet regionalt cykelnät med tydliga och säkra cykelbanor.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.