Låt inte Stockholm klyvas – jobb och integration

 

Centerpartiets utgångspunkt är den enskilda stockholmaren. Vi tror på människors förmåga, mer än på politikens, men är medvetna om politikens betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling. Politiken får inte resa hinder för människors livsval utan behöver skapa förutsättningar för människor att söka de lösningar som passar dem bäst. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad.

I Stockholm ska vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort och människor ska vara självförsörjande, oavsett ursprung. Det ska vara lätt för företag baserade i Stockholm att rekrytera utländsk arbetskraft och Stockholm ska upplevas som en attraktiv och lättillgänglig stad att flytta till för att arbeta eller studera, såväl kortare som längre perioder. Staden ska aktivt verka för att underlätta för livslångt lärande och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden genom såväl utbildningsinsatser som enklare arbeten. Det handlar om att riva de murar som politiken byggt upp kring arbetsmarknaden med hårda regleringar och höga skatter. Det handlar om att vi måste överbrygga den klyfta som idag öppnat sig mellan de människor som har det bra, med jobb och lön och de som fastnat i utanförskap.

Vi vill:

  • Att Stockholm aktivt verkar för att halvera andelen som har behov av försörjningsstöd i utsatta stadsdelar, till exempel genom ett bra företagsklimat som skapar fler jobb.
  • Införa inträdesjobb inom Stockholms stads organisation.
  • Att Stockholm utvecklar in tydlig etableringskedja för nyanlända som leder till egen försörjning.
  • Senast 2020 ha flyttat minst 650 kommunala arbetsplatser till ytterstadsområden som har få arbetsplatser.
  • Stoppa kompetensutvisningar som drabbar hårt arbetande stockholmare och företagare.
  • Satsa resurser på föreningar och organisationer som erbjuder kompletterande svenskundervisning och integrationsprogram för nyanlända.
  • Bygga ut vuxenutbildningens yrkesprogram med fokus på bristyrken samt införa obligatorisk samhällsorientering för nyanlända.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.