Stockholm som världsledande miljöstad

 

Stockholm, Sverige och världen står inför stora miljöutmaningar. Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av naturen och ohållbart resursutnyttjande är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling.

Centerpartiet driver på för en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Principen ska utgå från förorenaren ska betala samtidigt som det ska vara enkelt och lönsamt att göra miljövänliga val. Centerpartiet utgår från vilka resultat som kan åstadkommas, inte symbolpolitik eller moralistiska pekpinnar. Vårt mål är att Stockholm ska inta positionen som en världsledande miljöstad.

Vi vill:

  • Främja ivesteringar i miljö- och klimateffektiv teknik genom kortare handläggningstider, regeöförenkling och minskade avgifter för fler innovationer.
  • Att staden investerar i solceller och underlättar för fastighetsägare att installera solceller på taken samt verkar för att skatten på solceller tas bort.
  • Ställa krav på ansvarsfull antiniotikaanvändning och djurskyddsregler motsvarande svensk nivåvid stadens livsmedelsupphandlingar.
  • Minska matsvinnet i staden skolor genom medtoden Måltidsoptimering i alla skolor senast 2020.
  • Genomföra ett parklyft för välskötta och rena parker och gator i hela Stockholm.
  • Införa lokala miljözoner från 2020 och att Stockholms gator ska vara fria från fossildrivna bilar senast 2030.
  • Utnyttja Stockholms vattenkantermer till ett levande stadsliv i form av serveringar, pendelbåtstrafik, promenadstråk och bostäder.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.