Trygghet i hela staden

 

Ett tryggt och säkert Stockholm är en grunduppgift för politiken att lösa. Ingen ska behöva oroa sig för om polisen klarar av att hantera brottsligheten, om man kan gå hem tryggt på kvällen, om ens barn ska dras in i kriminella gäng, missbruk eller om man vågar vittna då man sett ett brott.

Centerpartiet kan aldrig acceptera att gängbrottslighet och grov organiserad brottslighet breder ut sig och sätter skräck i vissa utsatta områden. Rättsstaten ska vara likvärdig och närvarande i alla delar av Stockholm med en synlig polis. Trygghet är också att veta att välfärdstjänsterna finns där när vi behöver dem. Att barnens skola vård och omsorg är lättillgänglig och håller hög kvalitet, och att samhällets skyddsnät fungerar om vi behöver det.

Vi vill:

  • Tydliggöra det politiska ansvaret för tryggehts- och säkerhetsfrågorna i Stockholm genom att inrätta ett trygghetsråd.
  • Se en högre polisiär närvaro i hela staden och en polis med god lokalkännedom.
  • Att staden aktivt stödjer föräldrar som engagerar sig i form av nattvandringar eller i andra delar av civilsamhället.
  • Intensifiera Stockholms arbete med att förändra attityder kring sexuella övergrepp genom mer information och stöd, samt skärpa straffen för den som begår sexualbrott.
  • Stärka resurserna till arbetet mot hedersrelaterat våld genom fortbildning av personal och bättre möjligheter till samverkan mellan stadsdelarnas socialtjänst, Origo, skola, civilsamhälle och polis.
  • Genomföra ett trygghetslyft där otryggheten byggs bort genom belysning, kameraövervakning där det är befogat samt skydd fför att hindra fordonsattacker och annan brottslighet.
  • Att Stockholm ska, i samarbete med andra aktörer, säkerställa försörjningen av bland annat livsmedel vid kris.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.