Träffa oss vid din pendeltågsstation!

Har du frågor om EU-valet? Sätt av några minuter när du kommer till din pendeltågsstation torsdag 23 maj.

Du hittar oss vid följande stationer från kl 06.30-08.00

Södertälje centrum, Östertälje, Södertälje Hamn samt Järna station.