Centerpartiet vill skapa supercykelstråk

Centerpartiet i Exempelstad vill anlägga supercykelstråk genom hela kommunen för att uppmuntra folk och underlätta för dem att välja cykeln istället.

- Det handlar både om att underlätta för personer som bor i de mindre orterna att välja cykeln och att stärka turism och besöksnäring i kommunen, säger Andreas Eriksson, ordförande i miljö-, teknik- och byggnadsnämnden.