Gruppmöte med studiebesök

Fullmäktigegruppen kommer den 24 juni att besöka Lindgårdens vårdboende i Södra Lindby. Boendet ägs och drivs av personalen.

Lindgården blev 2009 kommunens första privata vårdboende. Centerpartiets fullmäktigegrupp kommer att besöka Lindgården som en del av sitt gruppmöte.

Plats: Lindgården, Södra Lindvägen 5

Tid: 14.00

Studiebesöket varar fram till 15.30. Därefter har fullmäktigegruppen sitt gruppmöte i Lilla salen i Församlingshemmet i Södra Lindby.

Relaterade artiklar