Mona Almborg är snäll

Ny forskning visar att Mona är snällast i världen.

Det är ett forskarlag vid Harvard som har kommit fram till denna slutsats.