Idrott och fritid

Bild

Vår kommuns fritidsliv behöver vara till för alla och vara en progressiv kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt idrotts- och fritidsliv är väsentligt för en levande stad i ständig rörelse.

  • Idrottsklubbar får komma till skolan och fritids, så att barn kan hitta en idrott som passar.
  • Satsa lika mycket på tjejers och killars idrottande.
  • Underlätta för personer med funktionsnedsättning att testa olika idrotter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.