Nivå 3 – Maximum
Centerpartiet lokalt

Idrott och fritid

Bild

Vår kommuns fritidsliv behöver vara till för alla och vara en progressiv kraft för jämställdhet och allas lika värde. Ett rikt idrotts- och fritidsliv är väsentligt för en levande stad i ständig rörelse.

  • Idrottsklubbar får komma till skolan och fritids, så att barn kan hitta en idrott som passar.
  • Satsa lika mycket på tjejers och killars idrottande.
  • Underlätta för personer med funktionsnedsättning att testa olika idrotter.