Jubileumsstämma 2018

Centerkvinnor på väg till jubileumsstämma

Eva-Lena Hellmark, Anna-Karin Wetterström och Monica Hallgren


Den 8–10 juni 2018 höll Centerkvinnornas Riksorganisation Jubileumsstämma på Gullbrannagården i Halmstad.

Centerkvinnorna i Uppsala län var representerade av regionkandidaten Eva-Lena Hellmark, Enköpings kommunordförande Anna-Karin Wetterström och länsordförande Monica Hallgren.

- Jag ser fram emot att möta alla kreativa härliga fina Centerkvinnor från vårt avlånga land. Debatten som tar vid när vi kommer till alla motioner är självklart en spännande del, men också att få ta del av nya idéer och inspiration för en valvinst 2018, säger Monica Hallgren.

Centerkvinnorna firar i år 85 års jubileum och återvänder till Halland där historien en gång började, vad se du som regionkandidat fram emot på stämman?

- Jag ser fram emot att träffa massor av Centerkvinnor under helgen och att få diskutera både politik och hur vi ska bli fler och starkare, säger Eva-Lena Hellmark.

Stämman syftar till att fira viktiga jämställdhetspolitiska segrar genom åren, och vidare låta tillbakablickarna visa vägen framåt. Vilka frågor ser du som extra viktiga?

- En av de frågor jag har i fokus under stämman är kvinnors rätt till sin egen kropp, ett nej är alltid ett nej i alla lägen.

Hur ser du på vårdfrågorna i Uppsala län, inom vilka områden jobbar du för att förändra?

- Likvärdig vård i hela landet för oss som har lipödem. I en del regioner får patienter hjälp och vård men i många andra regioner får vi ingen som helst hjälp eller vård. Barn, unga och äldres psykiska ohälsa och hur framtiden ska se ut för att tillgodose behoven av dessa grupper är frågor som ligger mig nära.

Centerkvinnornas förbundsstämma hålls vartannat år och där beslutar medlemmarna om förbundets politiska riktning. På årets Jubileumsstämma kommer Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program antas.

Programmet grundar sig på de tre friheterna; ekonomisk, strukturell och sexuell frihet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.