Enköping
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsmöten

Medlems- och gruppmöten 2018

Välkommen på våra medlemsmöten!

Alla medlemmar är välkomna på gruppmötena
Tid: Normalt 18:30 i kommunhuset

Gruppmöten 2019

7 januari
23 januari
27 februari
6 mars
3 april
2 maj
5 juni
14 augusti
4 september
2 oktober
30 oktober
4 december