Medlems- och gruppmöten 2020

Välkommen på våra medlemsmöten!

Alla medlemmar är välkomna på gruppmötena
Tid: Normalt 18:30 på adress Linbanegatan 12

3 mars
15 april
13 maj
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.