Enköping
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsmöten

Medlems- och gruppmöten 2020

Välkommen på våra medlemsmöten!

Alla medlemmar är välkomna på gruppmötena
Tid: Normalt 18:30 på adress Linbanegatan 12

3 mars
15 april
13 maj
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november