Nomineringsstämma 12 februari 2018

Välkomna till Centerpartiet i Enköping och Centerpartiet i Håbo gemensamma nomineringsstämma

Vi inleder med nomineringar till landstinget/region Uppsala (södra landstingsvalkretsen) och avrundar med gemensamt matigare fika innan Centerpartiet i Enköping fortsätter med nomineringar till kommunfullmäktige i Enköping.

När: 12 februari 2018 klockan 18:30

Var: Övergrans Bygdegård - Övergransgården

Frågor till: johan.svensson@centerpartiet.se

Handlingar

Kallelse till nomineringsstämma
Föredragningslista Kommunvalet
Föredragningslista Landstingsvalet
Nomineringskommitténs rapport för kommunvalet Enköping 2018

Nomineringskommitténs rapport för landstinget Uppsala Södra 2018