Miljödiplom till två vattenråd

På fotot syns Ted Insulander t v, Jan Fredriksson i mitten och Johan Engeström t h.


Varje år i samband med Världsmiljödagen den 5 juni, delar Centerpartiet i Enköping ut diplom till någon eller några inom kommunens gränser, som gjort eller gör insatser för att förbättra miljön

I år delades två diplom ut den 3 juni till Enköpingsåns Vattenråd och Örsundaåns Vattenråd.

Motiveringen är: Vattenrådet är med sin kunskap och engagemang en positiv länk mellan enskilda och samhället för att uppnå ” god ekologisk status” i Enköpings vattendrag.

Vattenråden är ju en tämligen ny insttiution som kommer att förbättra kontakterna mellan markägare och kommunen.

Centerkretsens ordförande Jan Fredriksson delade ut diplom och blommor till respektive ordförande Ted Insulander (Enköpingsåns Vattenråd) och Johan Engeström (Örsundaåns Vattenråd) vid Forsby kvarn. Jan betonade vikten av att ta vara på den stora kunskapsbank som finns hos markägare och att kontakter mellan dem och kommunen nu underlättas. Åarna har i alla tider varit viktiga för människor som bott längs dem, både som vattenkälla, energikälla, färdväg, fiske m m och har varit viktiga samlingsplatser för ortsbefolkningen.