Dragmansbosjön får miljöpris

På fotot syns Magnus Hellmark t v, Jimmy Mårts i mitten och Jan Fredriksson t h.

På fotot syns Magnus Hellmark t v, Jimmy Mårts i mitten och Jan Fredriksson t h.


Varje år i samband med Världsmiljödagen den 5 juni, delar Centerpartiet i Enköping ut diplom till någon eller några inom kommunens gränser, som gjort eller gör insatser för att förbättra miljön

Centerpartiets Miljödiplom 2022 har tilldelats Dragmansbosjöns våtmarksprojekt.

Genom insikt och förståelse för våtmarkers betydelse för miljön, har bygden och arbetsgruppen tillsammans utföra ett storverk. Detta har skett i form av återskapande av öppna vattenytor.

Centerkretsens ordförande Magnus Hellmark delade ut diplom och blommor till Dragmansbosjöns våtmarksprojekt, som mottogs av Jimmy Mårts.

- Det är en stor och häftig förändring från en i princip helt igenväxt Dragmansbosjön till en öppen vattenspegel. Dragmansbosjöns våtmarksförening har gjort en oerhört stor insats för bygden, miljön och det lokala djurlivet, säger Magnus Hellmark, ordförande för Centerpartiet i Enköping.

Det finns två dokumenterade utdikningar av Dragmansbosjön – 1908 och 1955. De ledde till att i princip hela sjön växte igen. Det rika fågelliv som tidigare funnits var snart ett minne blott.

För fem år sedan startades Dragmansbosjöns våtmarksförening med ett 100-tal medlemmar och via bidrag från länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Sagåns vattenråd har man drivit projektet med att återskapa delar av sjön. Projektet har syftat till att bland annat återskapa fågellivet och blåsa liv i bygden med en ny naturlig mötesplats vid sjön med bland annat grillplats och det nya fågeltornet.

Läs mer om Dragmansbosjöns våtmarksprojekt: https://www.facebook.com/Dragmansbosjon/