Förskola på landsbygden får ny möjlighet

Solstrålens förskoleverksamhet har funnit på samma plats i 19 år men med idel tillfälligt bygglov riskerade den privata förskolan att behöva flytta eller lägga ner.

Centerpartiet i Enköping har drivit igenom att Enköpings kommun lämnar ett positivt planbesked och prövar om platsen där Solstrålens förskoleverksamhet i Grillby idag bedriver sin verksamhet är lämplig för framtida förskoleverksamhet och får möjlighet till ett permanent bygglov.

– Vi har en, vad jag förstått populär, förskola som legat där länge, vi har förlängt det tillfälliga bygglovet gång på gång. Under de här åren har vi haft många chanser att säga att det är olämplig, men inte gjort det. Då är de åtminstone värda att vi prövar saken i en detaljplan, säger Ulrika Ornbrant.

Solstrålens förskoleverksamhet har funnit på samma plats i 19 år men med idel tillfälligt bygglov riskerade den privata förskolan att behöva flytta eller lägga ner. Rektor Susanne Berg Bodin ansökte om att få till en ändring av detaljplanen. Så här beskriver föräldrarna Solstrålen

- När vi föräldrar och barn kommer till Solstrålen möts vi av en väl tilltagen och uppväxt trädgård med gräsmattor, träd, blommor och buskar. Lekställningar, sandlåda, gungor och en pulkabacke. Redan där infinner sig en känsla av familjär, trygg hemmamiljö. När sedan pedagogerna öppnar dörren och säger välkommen är det verkligen som att komma hem.

Centerpartiet anser att våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska ha möjlighet att välja förskola i hela Enköping.

- Vi föräldrar som har valt Solstrålen som förskola åt våra barn har inte bara valt en förskola vilken som helst. Vi har gjort ett medvetet val av en trygg, varm plats i ett litet sammanhang, men med stort intresse för omvärlden. Vi har valt Solstrålen för att det är den förskola som bäst passar våra barn och deras individuella behov.

Centerpartiet har i över 110 år kämpat för den svenska landsbygden. Den kampen har vi fört lokalt, regionalt och på nationell nivå. I grund och botten handlar det om rättvisa och om att lösa konkreta problem i människors vardag.

Vilken är din viktigaste valfråga?