Handlingsprogram 2023-2026

Nu kan du läsa mera om vår politik för den kommande mandatperioden 2023-2026 i vårt handlingsprogram. Vi har jobbat fram en politik för hela Enköpings kommun.

Centerpartiet är ett parti med landsbygdsfokus!

Vi vill att hela Enköping ska vara en bra kommun att bo, arbeta och verka i. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga, få en bra utbildning, möjlighet att bo och bygga där de behöver, ha en meningsfull fritid och få nödvändig hjälp i alla åldrar.

Enköping behöver ett politiskt ledarskap som tar vara på varje människas drivkraft att forma sitt eget liv och få ett jobb, en kommun där småföretagen kan växa sig starkare och där utanförskapet ska minska. Vi tror på en politik som får människor att känna samhörighet. Vi vill driva Enköpings kommun på ett miljömässigt hållbart, ekonomiskt och inkluderande sätt.

Centerpartiet är Enköpings röst för hela kommunen och vi vill arbeta för en rad förändringar. En del hinner vi med under kommande mandatperiod, resten kan ta lite längre tid.

Du hittar vårt handlingsprogram här - Handlingsprogram 2023-2026