Enköping
Centerpartiet lokalt

#02 Elisabeth Norman

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman

Jag är Elisabeth Norman 57 år och för snart fyra år sedan kom jag med min familj till underbara Örsundsbro och Salnecke Slott. Det var ett så kallat livsstilsbeslut att byta liv, flytta från storstaden till landet och anta utmaningen att rädda ett nedgånget 1600-talsslott från förfall. Jag och min familj utvecklar nu Salnecke Slott till att åter bli en levande lönsam gård som bidrar till traktens attraktionskraft, erbjuder bostäder, arbetstillfällen och partnerskap för entreprenörer som vill bedriva verksamhet i slottets byggnader.

Samtidigt med flytten till Enköping Kommun kom beslutet om politiskt engagemang och självklart föll mitt val på Centerpartiet. Partiets står närmast min grundvärdering om att det bästa sättet att finansiera vårt lands fortsatta välfärd är att vi skapar fler arbetstillfällen istället för att höja skattetrycket och öka regleringar och krångel. Särskilt viktigt är det att underlätta för människor som vill, kan och vågar förverkliga sin drömmar och affärsidéer genom att starta företag. Det är dessa entreprenörer som skapar framtidens jobb och redan idag är 9 av 10 i vår kommun anställda på ett företag med mindre än 50 anställda.

Om ni kryssar mig i kommunalvalet den 18 september kommer jag att använda min erfarenhet från över 30 års chefspositioner i näringslivet till att föra en kommunalpolitik som kommer att stärka samarbetet med företagarna i kommunen, mellan näringslivet och utbildningarna samt underlätta nyföretagande genom att minska regelkrånglet och förenkla tillståndsprocesser som bygglov.

Eftersom jag har min yrkesbakgrund inom fastighetsbranschen kommer jag särskilt att ägna mig åt samhällsbyggnadsfrågor. Vi har den stora fördelen att bo i en eftertraktad kommun och den växer så det knakar. Det är också en kommun där ovanligt många människor bor utanför staden och flera kransorter växer också så det knakar. Med utgångspunkten att hela kommunen ska behandlas lika vill jag bidra med min erfarenhet och ta ansvar för ekonomi och investeringar.