Enköping
Centerpartiet lokalt

#05 Jan Fredriksson

Jan Fredriksson

Jan Fredrikssom

Att värna om biologisk mångfald och öppna landskap är att skapa förutsättningar för ett samhälle med fossilfri energitillgång. Detta samtidigt som vi slår vakt om äganderätt och företagsamhet.