Enköping
Centerpartiet lokalt


#06 Susanna Gerhard

Susanna Gerhard

Susanna Gerhard

Bor på en gård utanför Enköping i Gästre tillsammans med min man Anders. Arbetar till vardags som regionchef på Förenade Care och är i grunden utbildad sjuksköterska. Har engagerat mig politiskt för ett brinnande samhällsintresse.

  • Hälso- och sjukvårdens resursanvändning
  • Småföretagarens utmaningar
  • Landsbygdens utveckling och möjligheter

Dessa punkter är det som ligger mig varmast om hjärtat, utveckling kring hälso- och sjukvårds frågor. När vi blir i behov av sjukvård är det viktigt att vi känner trygghet, att få möjlighet att träffa en och samma läkare som är kopplad till familjen.

Småföretagarens möjligheter/utmaningar viktigt att utveckla och förenkla möjligheten att starta eget företag. I dag är det stor byråkrati som behöver förenklas för den enskilde. Landsbygdens utmaningar ser jag som en mycket viktig del i att utveckla Enköpings kommun, att utveckla förutsättningar att kunna både leva och skapa nya arbeten utanför stadskärnan behöver bli bättre.