Enköping
Centerpartiet lokalt

#07 Monica Hallgren

Monika Hallgren

Monica Hallgren

Dags för ny ordförande i Vård och omsorgsnämnden!
Efter 48 års anställning inom vård och omsorg ser jag fram emot att få jobba för en effektiv organisation med fokus på valfrihet, öppenhet och medmänsklighet. Närproducerad mat på offentliga fat i en miljö med skarpa fina kontraster för en trivsam, trygg och säker vardag.

Rondeller och cykelväg på landsbygden!
Att starkt fokus läggs på landsbygdens vägar med ledord som säker och trygg förflyttning. En rondell vid fyrvägskorsningen södra infarten till Örsundsbro och fyrvägskorsningen till Skolsta. - För folkhälsan och en trygg, säker skolväg bör en cykelväg anläggas snarast mellan Skolsta och Grillby.

 

Monica Hallgren