Enköping
Centerpartiet lokalt

#09 Lars Olsson

 

Lars Olsson

Lars Olsson


Ålder: 51år
Titel: Departementsråd

Enköping, Bergsgatan

Vem är jag:
Jag är uppvuxen på ett jordbruk i Bred och har även varit lantbrukare vid sidan om mina olika anställningar. Är utbildad till Agronom med markväxtinriktning. Sedan drygt 20 år arbetar jag på regeringskansliet. Har 3 barn i åldrarna 14-18. Stora intressen är, musik, skidor och olika bollidrotter samt samhällspolitiska frågor och då särskilt kopplat till de areella näringarna.

Viktigaste politiska frågor:
Mina viktigaste politiska frågor är att alla delar av Enköping beaktas i kommunpolitiken-Enköping är större än stan. Det finns även många områden där Enköping är bra men där vi kan bli ännu bättre. Några exempel är företagsklimatet och utvecklingen inom skola och gymnasium.