Enköping
Centerpartiet lokalt

#01 Johan Örjes

Johan Örjes

Johan Örjes

Jag heter Johan Örjes och företräder Enköping och Håbo i Region Uppsala, det som tidigare hette Landstinget i Uppsala län. Jag engagerade mig i landstingspolitiken när nattakuten i Enköping var hotad och till och med lades ned en kort period. För mig var – och är – det självklart att den som behöver ska kunna komma till vården dygnet runt, var man än bor i länet.

För mig har det blivit tydligt att det behövs någon som tänker på att det finns en verklighet utanför Uppsala. Som tänker på länets mindre tätorter och på landsbygden. Den uppgiften tar jag och Centerpartiet. Alltid. Men ska vi lyckas ännu bättre måste vi bli starkare. Då behöver vi din röst i regionvalet. Kryssa för mig eller någon av de många andra bra Centerkandidater som ställer upp. Men glöm inte att rösta på Centerpartiet, för vi ser HELA länet.

Här nedan finns några punkter som vi driver som är rör Enköping och Håbo

Nära vård i Enköping och Håbo

Du ska ha så nära som möjligt till vården. Det betyder för oss i Centerpartiet att du som bor i till exempel Grillby och Skokloster ska ha en närmottagning på orten.Barn och ungdomar som mår dåligt ska få den hjälp de behöver. Därför behöver kommun och region bli bättre på att samverka.

Bättre kollektivtrafik på landsbygden

Om du bor på landsbygden är risken stor att du inte har så bra kollektivtrafik. Centerpartiet vill göra det möjligt att resa med skolskjutsarna med UL-biljett. Genom att utnyttja de fordon som normalt används för färdtjänst vill vi öka möjligheten att resa ytterligare för dem som bor långt från ordinarie kollektivtrafik. Olika former av samåkningsinitiativ ska också uppmuntras.

Bygg Järnväg Enköping-Uppsala

Vi är väldigt många som pendlar mellan Enköping och Uppsala. Restiden skulle bli betydligt kortare och bekvämare med tåg. Det skulle också minska biltrafiken, vilket är bra för miljön. Därför behöver järnvägen mellan Enköping och Uppsala komma med i statens nationella plan för järnvägsutbyggnad. Då behöver också kvaliteten höjas på trafiken på Mälarbanan Stockholm–Örebro, vad gäller fordon, kapacitet och att tågen ska hålla tiderna.

Bättre stadsbusstrafik i Bålsta och Enköping

Om du bor i Bålsta och Enköping märker du att stadsbusstrafiken inte hängt med bostadsbyggandet. Därför behövs en översyn av busstrafiken. För största miljöhänsyn när det gäller utsläpp och buller bör stadsbussarna drivas med el.

Bättre och säkrare vägar

Region Uppsala beslutar om länstransportplanen. När vägar ska byggas om är det viktigt att det blir bra också för alla som bor längs vägen. Det gäller till exempel väg 55 Enköping–Strängnäs. Självklart ska det byggas gångtunnel i Skolsta!

Även väg 263 behöver bli säkrare, inte minst för oskyddade trafikanter.