Enköping
Centerpartiet lokalt

#02 Kerstin Troedsson

Kerstin Troedsson

Kerstin Troedsson

Ingress

Jag vill arbeta för en mer hälsofrämjande och personcentrerad vård som främst fokuserar på kroniskt sjuka, funktionshindrade och äldre.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser är viktigt för alla. Det är därför viktigt att samtliga delar av vården stödjer och ger förutsättningar som underlättar för den enskilde att bli delaktiga och ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Jag vill bland annat att man utreder möjligheten att införa hälsosamtal för äldre.

Samarbetet mellan Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset är viktigt och bör ytterligare förstärkas för att optimera resurserna och minska vårdköerna.

Jag är 62 år, bor på landet utanför Enköping och arbetar som nationell processledare inom vårdens kunskapsstyrning.