ett nytt ledarskap för enköping!

Ulrika Ornbrant

Centerpartiets förstanamn till kommunfullmäktige Ulrika Ornbrant

 • Landsbygd
 • Miljö
 • Jobb och företag
 • Ansvarstagande för ekonomin

Centerpartiets handlingsprogram för mandatperioden 2018 - 2022 vill utveckla den fantatsiska kommun som Enköping är. För att klarar det behövs ett nytt ledarskap som inte bara försöker lösa utmaningar genom höjda skatter eller populistiska löften som inte går att uppfylla, utan ett ledarskap som ser framåt! Ett ledarskap som kräver mod och förmåga att prioritera och om det behövs, fatta tuffa men nödvändiga beslut för att komma framåt. Ett ledarskap med mod att prova nya lösningar, ny teknik och nya tankesätt.


Handlingsprogram i sammanfattning:

Levande landsbygd

 • Ta betalt för de miljöinspektioner som faktiskt utförs. Våra bönder ska inte behöva betala en årlig schablonavgift.
 • Inrätta en kommunal tjänst som landsbygdsutvecklare med uppgift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling, landsbygdssäkring av beslut och som kontaktperson för landsbygdsföretagare och föreningar.

En hållbar miljö och närproducerad mat

 • Att maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt de regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och närproducerade livsmedel och tjänster ska främjas.
 • Underlätta miljövänligt resande vid samhällsplaneringen. Genom att exempelvis installera offentliga cykelpumpar, laddstolpar, undersöka möjligheten att hyra kommunens miljöbilar när de inte används och göra fler pendlarparkeringar runtom i kommunen.

Jobb och företagande

 • Göra det enklare för småföretagen, de verkliga jobbskaparna. En väg in, ökad tillgänglighet och mindre byråkrati.
 • Tillsätta medel för utbyggnad av digitala tjänster för snabbare och effektivare hantering av tillståndsprövningar.

Investeringar och byggnation

 • Minska regelkrångel och långa handläggningstider.
 • Gå från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning.
 • Införa en modell för att få bättre kontroll över kostnaderna – såväl investeringskostnader som driftskostnader.

Integration

 • Att kommunen tittar på lyckade modeller för integration, till exempel Solnamodellen och ser över hur lämpliga bitar kan införlivas i jobbcentrums arbete.
 • Förberedelseklasser i fler skolor.

Skola och utbildning

 • Anställa fler kuratorer, psykologer, specialpedagoger och speciallärare.
 • Införa profilutbildningar på gymnasienivå inom hantverk, trädgård och musik samt koppla dessa till näringslivet respektive kulturlivet.

Upplev Enköping

 • Att kommunen initierar ett teknikinriktat aktivitetsmuseum för barn och vuxna med Bahco och Teleseum som grund.
 • Att fler utegym och spontanidrottsplatser ska byggas, både i staden och i kransorterna.

Trygghet och valfrihet för äldre

 • Se över om det går att utveckla och anpassa inköpsturerna.
 • Säkerställa att man inte behöver flytta från sina hemtrakter när man blir äldre genom att säkerställa att det finns olika typer av boenden i alla delar av kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.