1. Nytt ledarskap för Enköping

Bild

Enköping kan bättre

Enköpings kommun är en av de vackraste platserna på jorden. Här finns allt från sjönära boenden till levande skogar och där emellan ett rikt od­lingslandskap. Enköping har den lilla stadens charm och närhet till allt.

Enköping har en stolt historia som borde visas upp i större utsträckning än vad den gör i dag. Ett sätt att visa upp vår tekniska historia är att låta JP Johanssonmuseet och Teleseum bli grunden för ett aktivitetsbaserat muse­um för barn och unga.

Redan för över tusen år sedan förstod människor vilken bra plats Enköping är att bo på och än i dag väljer människor att flytta hit. Det är fantastiskt roligt och en förutsättning för kommunens utveckling, men det innebär också utmaningar i form av ett ökat tryck på våra gemensamma resurser som förskolor och skolor. Alla prognoser pekar också på att behoven inom välfärden kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. Det innebär att det kommer att saknas pengar när vi ska finansiera skola, vård och omsorg.

Enköpings kommun har under lång tid haft väldigt nöjda kunder inom vård och omsorg och så ska det självfallet fortsätta. Alla har rätt att känna sig trygga och sedda, ingen ska behöva flytta långt bort från allt välbekant bara för att man blir gammal. Därför är det så viktigt att det finns boenden i alla delar av vår kommun, både i tätorten och på landsbygden. Det ska också vara enkelt att bo kvar hemma kanske med hjälp av digitala tjänster.

Precis som omsorgen har skolan haft goda resultat i jämförelse med hur mycket resurser de fått. För att det ska fortsätta på samma vis i framtiden måste vi se till att grupperna i förskolan inte blir för stora, att det finns en väl utvecklad elevhälsa och ett gott samarbete med BUP och primärvården kring barn med olika behov.

Westerlundska gymnasiet står inför en större ombyggnation och renovering och då vill vi skapa ett antal profilutbildningar som dels stärker Enköpings varumärke men som också lockar våra elever att stanna kvar i kommunen. Utbildningar inom hantverk, trädgård och musik känns som naturliga inriktningar att satsa på. Vi har många småföretagare inom olika hantverk som är lämpliga att samarbeta med liksom trädgårdsmästarutbildningen och en kulturskola av ypperlig kvalité.

Grunden för vår välfärd är våra skattepengar, hur mycket vi få in och hur vi fördelar dem. Att ta ansvar för ekonomin innebär att man måste öka intäkterna och se över utgifterna. Vi ska i minsta möjliga mån vara be­roende av statsbidragen för att gå runt.

Det innebär att vi måste värna våra företag och ge dem möjligheter att utvecklas. Särskilt inom de gröna näringarna finns en stor potential. Vi be­höver minska den kommunala byråkratin och gå från regelstyrning och kontroll till samtal och uppföljning. Vi måste fortsätta den digitali­se­ringsprocess som kommunen påbörjat. Det innebär att företagare, före­ningar och privatpersoner enkelt ska kunna göra anmälningar och ansök­ningar via hemsidan och en del av hanteringen kan automatiseras.

Vi behöver jobba systematiskt med att hjälpa människor att gå från bidragsberoende utanförskap och långtidsarbetslöshet till meningsfull syss­el­sättning och jobb. Det finns många bra modeller att låta sig inspireras av, exempel på sådana är Solnamodellen eller Falkenbergsmodellen, som inne­bär att man samarbetar med det lokala näringslivet för att hitta praktik och jobb som passar de som står utanför arbetsmarknaden. Modellerna jobbar också med att utgå från varje enskild persons förkunskaper och behov av kompetensutveckling.

För att hantera dessa utmaningar behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som inte bara försöker lösa dessa utmaningar genom höjda skatter eller populistiska löften som inte går att uppfylla. Dessa utmaningar kräver ett ledarskap som ser framåt! Ett ledarskap som kräver mod och förmåga att prioritera och om det behövs, fatta tuffa men nödvändiga beslut för att komma framåt. Ett ledarskap med mod att prova nya lösningar, ny teknik och nya tankesätt.

Enköping behöver ett nytt ledarskap med modet att se framåt!

Enköping behöver Centerpartiet.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.