3. En hållbar miljö och närproducerad mat

Bild

Enköpings kommun ska vara ett föredöme inom miljö- och klimatarbetet. Vi vill se resultat för miljön samtidigt som det fungerar för dig eller ditt företag i vardagen. För att nå ett grönt hållbart samhälle är vi övertygade om att det behövs fler gröna jobb och bättre förutsättningar att göra miljövänliga val i vardagen oavsett om du är en privatperson eller en fö­retagare.

Vi tycker att det är en självklarhet att maten vi äter, kläderna vi har på oss, miljön vi vistas i och leksakerna barnen tuggar på ska vara fria från giftiga kemikalier och hormonstörande ämnen.

De gröna näringarna har en nyckelroll i kommunens gröna omställning, dessutom minskas sårbarheten i samhället med en lokal produktion och distribution av energi, livsmedel och varor. Det offentliga har ett stort ansvar att visa att vi vill bruka utan att förbruka och därför vill vi göra det enkelt och lönsamt att vara en miljövän. Vi vill stärka svenska och allra helst våra lokala livsmedelsproducenters möjligheter att leverera mat till det offentliga. Vi vill bland annat att kraven vid offentlig upphandling ska främja miljöhänsyn, djurskyddsregler och en antibiotikaanvändning mot­svarande svensk nivå.

centerpartiet vill

  • Ställa hårdare uppföljningsbara hållbarhets- och miljökrav i de kom­munala upphandlingarna.
  • Att maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt de regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och när­producerade livsmedel och tjänster ska främjas.
  • Underlätta miljövänligt resande vid samhällsplaneringen genom att exempelvis installera offentliga cykelpumpar, laddstolpar, undersöka möjligheten att hyra kommunens miljöbilar när de inte används och göra fler pendlarparkeringar runtom i kommunen.
  • Att alla nya byggnader som byggs av kommunen och EHB ska vara klimatsmarta, exempelvis genom att installera solceller på taken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.