Enköping
Centerpartiet lokalt

4. Jobb och företagande

Det ska vara enklare att starta och driva företag i Enköping och företagarna ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter och söka kontakt med kommunens tjänstemän. I Enköping jobbar fler än nio av tio på ett litet företag med mindre än 50 anställda. Därför vill Centerpartiet satsa på entreprenörskap och underlätta för nyföretagande. Det är så vi skapar framtidens jobb och möjliggör för våra ungdomar och nyanlända att bo kvar i kommunen.

Alla som brinner för något och har en affärsidé ska känna att kommunen finns som stöd och vill underlätta för att förverkliga den. Centerpartiet anser att det är kommunens ansvar att hjälpa till när någon vågar satsa på att starta företag som realiserar nya skatteintäkter och nya jobb som kommer alla till godo.

Centerpartiet vill förstärka nuvarande Näringslivsservice och dess samarbete med Almi, Nyföretagarcentrum och Företagarna Enköping. En företagslots ska finnas tillgänglig på ett medborgarkontor som hjälper till med olika typer av tillstånds­ansökningar, tips inför lokalisering och lokalanskaffning. Nyföretagaren kan också få hjälp att lotsas vidare till samarbetspartner för personalförsörjning, bidragsansökningar eller andra näringslivsforum i kommunen. Centerpartiet vill också förstärka länken mellan näringslivet och utbildningarna i kommunen så att den optimala personalförsörjningen säkras till företagen från våra yrkes­utbildningar och utbildningarna anpassas efter utbudet på arbetstillfällen.

Medborgarkontoret innebär omflyttning av befintliga resurser inom kommunen men också tillskott av nya medel. Nuvarande kontakt­center kan bli ett medborgarkontor.

I Enköping bor många invånare utanför staden. Det innebär att vi har en levande storstadsnära landsbygd med stor potential för att starta lönsamma företag kopplad till gröna näringar som närodlade livsmedel, mikro­bryggerier och annan gårdsförsäljning. Fjärdhundralands gemen­samma projekt att marknadsföra närproducerad mat och upplevelser är en bra modell att bygga vidare på. Besöksnäringen är också en viktig del av kommunens näringsliv och den bästa metoden att få den att öka och vår kommun att bli ett attraktivt turistmål är också att utgå från de näringar och besöksmål som redan är starka och positivt förknippade med vår kommun.

Enköping har en trivsam stadskärna med ett ståtligt torg som den centrala samlingspunkten. För Centerpartiet är det viktigt att vi säkrar framtiden för stadens centrum som en levande handelsplats där entreprenörer kan bedriva lönsamma rörelser. Det kommer att krävas en professionell insats som Centerpartiet är redo att tillsätta i samband med arbetet i Centrumpusslet.

Digitaliseringen i Enköping kommun släpar efter och Centerpartiet vill öka resurserna för att skapa moderna lättanvända E-tjänster. Att införa högre grad av E-tjänster är en helt nödvändig vardagsrationalisering som snabbt kan räknas hem och tjänstemännen får mer tid att möta medborgarna personligen. I bygglovsprocess och andra tillståndsansökningar ska man som sökande själv kunna följa sitt ärende och se hur det fortskrider i kommunens handläggning. Utbyggnaden av bredband är fortsatt prioriterad för Centerpartiet eftersom det är avgörande för utvecklingen av närings­livet. Vi ska bli föregångare i landet med ett kommunalt ansvar för grävning och schaktning sköts på ett ansvarsfullt sätt av bredbandsentreprenörerna.

Centerpartiet vill

  • Göra Enköping till pilotkommun för gårdsförsäljning av vin och öl.
  • Göra det enklare för småföretagen, de verkliga jobbskaparna. En väg in, ökad tillgänglighet och mindre byråkrati.
  • Tillsätta medel för utbyggnad av digitala tjänster för snabbare och effektivare hantering av tillståndsprövningar.
  • Satsa på aktiv marknadsföring för att locka hit företag för nyetab­lering genom vår närhet och företagsvänliga kommun.
  • Se över tillståndsgivning och ramavtal med bredbandsleverantörer.
  • Förstärka funktionen Näringslivsservice.
  • Införa fler p-platser i centrum för kunder till företag i centrum.