6. Integration

Världen är full av katastrofer och krig. Många människor är på flykt och en liten del av dem hamnar i Sverige och ännu färre i Enköping.

Receptet på lyckad integration innehåller bland annat kunskaper i svenska och en förståelse för det svenska samhället. Att få ut människor i arbete är vägen bort från höga integrationskostnader och bidrag och vägen in i samhörighet och egen försörjning. Andra delar är höga förväntningar och individuell stöttning. Enköping har ovanligt stor andel småföretagare och de har uttryckt en stor efterfråga på arbetskraft. För att kunna skapa jobb och matcha rätt person till rätt arbetsplats krävs fingertoppskänsla och en god kännedom om lokala företagare och den arbetssökandes förmågor. Några som lyckats bra med detta är Solna kommun och Falkenbergs kommun. Nystartade jobbcentrum bör titta på dessa och andra modeller som visat sig lyckade, för att se om vi kan använda oss av den.

Skolan har en viktig roll att spela i god integration. Vi måste komma ihåg att om det är få elever med svensk bakgrund i en klass försvåras inte­grationen eftersom den inte blir naturlig. Därför bör vi ha små för­beredelseklasser i fler skolor och framför allt i skolor som har en hög andel elever med svensk bakgrund, så som skolorna i våra kransorter.

Vi är bra på att se till att samhällsinformation finns på våra nationella mino­ritetsspråk men vi skulle behöva göra en undersökning vilka språk som kan kallas lokala minoritetsspråk och viktig information så som delar av kom­munens hemsida bör finnas även på det språket.

CENTERPARTIET VILL

  • Att kommunen tittar på lyckade modeller för integration, till exempel Solnamodellen och ser över hur lämpliga bitar kan införlivas i jobb­centrums arbete.
  • Underlätta för företagare att ta emot nya medborgare som praktikanter.
  • Förberedelseklasser i fler skolor.
  • Viktig samhällsinformation ska finnas på flera språk.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.