8. Upplev Enköping

Fritids- och kulturaktiviteter är grunden för ett fungerande civilsamhälle. I ett modernt civilsamhälle ska alla invånare ha möjlighet till en meningsfull fritid och kunna ta del av kulturutbudet i kommunen.

Det är det som ger oss guldkant på tillvaron. Därför är det viktigt att aktiviteterna är tillgängliga i alla delar av kommunen. Då det finns många olika intressen bland kom­muninvånarna ska utbudet vara brett och varierande. I kommunen har vi massor av fantastiska, engagerade människor som driver våra föreningar framåt. De ska vi vara rädda om och underlätta så mycket som möjligt för föreningarna att kunna utveckla sin verksamhet. På så sätt får vi ett rikare och mer varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter än vad vi fått om kommunen varit enda aktören. Ett rikt och blomstrande föreningsliv tjänar vi alla på. Kommunens hemsida kan utnyttjas bättre för val av fritids­aktiviteter.

Utöver sina vackra parker har Enköping en fantastiskt rik historia. Vi är en av de hällristningstätaste kommunerna i Sverige. Folk har bott här sedan bronsåldern. Budskapet om vikten av en balanserad kost och motion starta­de här i Enköping av doktor Ernst Westerlund och att skiftnyckeln och rörtången uppfanns i lilla Enköping vet vi alla. Dessa tillgångar skulle kommunen kunna utnyttja mycket mer. Kombinerat med den stora rikedom av små hantverkare som finns runt om i kommunen kan vi skapa unika dagsutflykter för turister. Det är skandal att Bahcomuseet ska läggas i malpåse när det tillsammans med Teleseum skulle kunna utgöra grunden för ett teknikinriktat aktivitetsmuseum för barn. Den typen av museum som är eftertraktade av barnfamiljer borde ligga i Sveriges närmaste stad.

Centerpartiet vill

  • Att kommunen initierar ett teknikinriktat aktivitetsmuseum för barn och vuxna med Bahco och Teleseum som grund.
  • Att kommunen utvecklar en funktion på hemsidan där man kan skriva in vad man är intresserad av, exempelvis bad, fika, keramik, för att sedan få förslag på lämplig dagsutflykt.
  • Att fler utegym och spontanidrottsplatser ska byggas, både i staden och i kransorterna.
  • Att kommande konstgräsplaner ska placeras i kransorterna.
  • Att inrätta ett naturrum som beskriver våra naturförhållanden i kommun­en.
  • Att kommunen tillsammans med föreningslivet startar fler fritids­banker.
  • Att fler meningsfulla fritidsaktiviteter skapas för unga, som fritids­gårdar, skatepark, teater, skapande aktiviteter, idrott, musik m m.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.