9. Trygghet och valfrihet för äldre

Hur vill du ha din äldreomsorg när du blir gammal? Centerpartiet har en hög ambition att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen och göra den vänligare mot äldre. Man ska som äldre och ömtåligare kunna välja var man vill bo och vilken vård man vill ha.

Centerpartiet tycker att det ska kännas tryggt och naturligt att bli äldre och få en bra ålderdom i Enköpings kommun. Man ska kunna vara säker på att livet inte kommer att förändras alltför mycket om man inte själv vill. En effektiv hemtjänst, digitalisering och olika typer av boenden i alla delar av kommunen säkerställer att man har möjlighet att bo kvar i sitt närområde så länge man själv vill.

Ett steg för att uppnå detta är att bygga äldreboenden med olika profiler och över hela kommunen. Att fler välfärdsföretag finns valbara för den som är i behov av omsorg är en självklarhet. Att man som kon­sument av äldreomsorg bestämmer vad som är viktigt och hur insats­erna ska utföras är i dag en självklarhet. Att ha makten att kunna byta utförare av omsorgstjänster om man inte är nöjd ger en extra trygghet och därför behövs flera alternativ till kommunens egen äldreomsorg.

Äldreboende med egna kockar, närodlad och hemlagad mat är en själv­klarhet för oss. Likaså att få dagen fylld med aktiviteter anpassade just för mig och mina val. Äldreboende med egen pub eller spa. Gemensamma aktiviteter, utflykter inom eller utanför kommunen. Träning är viktigt för att bibehålla hälsan på gamla dagar och därför behövs en sjukgymnast och ett gemensamt gym. Liksom förstås läkare och sjuksköterska i nära samarbete med den äldre och de anhöriga.

För den som inte går lika lätt som förr kan en resa in till närmaste tätort kännas oöverstiglig. Därför behöver vi ha en flexibel färdtjänst och ”inköps­turer” för de som bor kvar hemma.

Vad som är viktigt för oss är olika, beroende på vem vi är, vad vi har för intressen och tidigare erfarenheter. Därför uppmuntrar vi till olika profiler på de kommunala boendena och välkomnar privata utförare. Även de som jobbar i vården får större möjligheter att påverka sin situation när det finns fler arbetsgivare att välja på. Konkurrens bidrar till vidare utveckling av både omsorgskvalité och arbetsmiljö. Att äldreboenden upphandlas betyder att ett pris är bestämt med ett tydligt krav på kvalité på insatser. Det gynnar skattebetalarna som tydligt får veta vad äldreboendet kostar, samt vilka kvalitetskrav som går att ställa. Däremot behöver vi fortsätta att ha det goda samtalet med de privata utförarna för att se till att utlovad kvalitet uppfylls. Här är Enköping redan långt framme.

Kraven på omsorgen kommer att öka betydligt under kommande år och vi kommer att behöva se till nya lösningar. Centerpartiet tror att digitalise­ring av äldreomsorgen kommer att vara avgörande för att klara fram­tid­ens önskemål.

Det ska självfallet finnas boenden av olika typer, så som trygghetsboenden, seniorboenden och omsorgsboenden, i alla delar av kommunen både i tätorterna och på landsbygden. Man ska inte behöva flytta från trakten bara för att man blir gammal. På landsbygden ska äldreomsorgen kunna kombineras med djur, natur och trädgårdsskötsel.

När kommunen upphandlar nya boenden skall det ske genom kvalitétsupphandlingar. På så sätt får kvalitén större avgörande än priset.

CENTERPARTIET VILL:

  • Garantera en vänlig äldreomsorg i kommunen.
  • Fortsätta digitalisera äldreomsorgen där så är möjligt. Ett första steg är att personalen aktivt ska föreslå digitala lösningar så som natt­kamera när så är möjligt.
  • Säkerställa att man inte behöver flytta från sina hemtrakter när man blir äldre genom att säkerställa att det finns olika typer av boenden i alla delar av kommunen.
  • Att tillgång till läkare, sjuksköterska och sjukgymnast ska garanteras alla äldre.
  • Att det för både äldre och personalens skull skall finnas olika utförare i kommunen, inte bara kommunal.
  • Se över om det går att utveckla och anpassa inköpsturerna.
  • Att Enköping inför kvalitétsupphandlingar när boenden upphandlas. På sätt kan man lättare beakta både kvalité och pris i själva upphandlingen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.