Väljar träff Företag, föreningsliv och stimulera engagemang.

21 februari kl 18.30 - Tema: Företag, föreningsliv och stimulera engagemang.

21 februari kl 18.30 - Tema: Företag, föreningsliv och stimulera engagemang.

Vi vill förtjäna din röst i valet och vi ser det som självklart att lyssna på dig som funderar på att röst på oss i kommunvalet i höst.
Vi bjuder därför in till tre stycken väljarträffar som även kommer att ligga till grund för vårt valprogram. Tror du på oss som ett alternativ i valet är detta en möjlighet för dig att lyfta dina egna tankar om samhällsutvecklingen i vår kommun (dvs du behöver inte vara medlem i C). En kommun med ett rikt föreningsliv och starka lönsamma företag.

Vänligen
Håbo Centern

Tidigare har vi hållit träffarna:
7 februari kl 18.30 - Tema: Trygghet genom livet i Håbo.
14 februari kl 18.30 - Tema: Miljöpolitik i kommunen.