Landsbygdsutveckling i Balans med småstaden Bålsta?

Håbo Centern bjuder in till öppet möte där vi önskar höra era åsikter om förslaget till ny översiktsplan för Håbo kommun.

Vi ser mer möjligheter med en utveckling i balans

  • Bättre kommunikationer, fler och tätare buss och tåg turer
  • Handla lokalt med större utbud
  • Cykla säkert inom hela kommunen på bra cykelleder
  • Inga omvägar, direkt ut på E18 (Krägga, Bålsta), fast förbindelse från Skohalvön mot Knivsta/Uppsala.
  • Mindre trängsel på vägen. Det ska gå att parkera bilen och åka tåg! Bra för både sinne plånbok och miljö!
  • Nyttja kraften i hästnäringen! Underlätta med leder även till nytta för andra.
  • En plan som ger nyföretagandet bättre möjligheter att gro
  • Mindre reglering, Ändra fokus från du får inte till Du Får!

Behövs mer positiva ord i planen om utvecklingen utanför Bålsta!
Möt oss i Slottsskolans matsal i Skokloster 2017-01-31 kl 19:00.

Mer info om planen finns på www.håbo.se/nyöversiktsplan