Vi formar valprogram för kyrkovalet 2017

Kyrkovalet närmar sig och vi formar vårt budskap för Håbo pastorat som med närheten till Uppsala och Stockholm har ett växande befolkningsunderlag. Under 2016 passerade vi 20 000 invånare. Kyrkan har en stor och viktig roll att spela i samhället. 

VAR med och påverka!
Kom gärna med förslag och goda tankar!
Vill du engagera dig? Kanske stå med valsedeln?
Kontakta oss för mer information.

Vänligen
Håbo Centern