Bert Stenlund, Jan Norgren

Bild

KRYSSA: Jan Norgren
(till höger i bilden)
65år Egenföretagare från Bålsta. Nr 9 på kommunlistan


KRYSSA: Bert Stenlund 49år
(till vänster i bilden & med filmen)
Företagare från Bålsta. Nr 10 på Kommunlistan

Underlätta företagande

Håbo har många småföretag och ett antal större, som skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar med 37 procent av kommunens skatteintäkter. Det är angeläget att vi kan attrahera fler och gärna större företag att etablera sig i Håbo kommun. Genom god markberedskap och i samverkan med privata fastighetsägare kan vi bidra till den företagsutveckling vi har goda förutsättningar för. Vi måste undanröja regleringar, som motverkar företagens expansion och få snabbare hantering av bygglov och tillsyn. I samverkan med grannkommunerna och kommunens företag ska vi kunna erbjuda de yrkesinriktade linjer som efterfrågas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.